Hjem - Lions Ishøj

Menu

Nyhed

Donation til Julemærkehjemmet Liljeborg

LCIF bringer synet tilbage i Sierra Leone!

Det er med stor glæde i Lions Ishøj/Distrikt 106A, at ledelsen i LCIF’s synsfond ”SightFirst” har besluttet at imødekomme vores ansøgning, om at donere US$ 342.523, - til opførelse af en øjenklinik, i forbindelse med Masanga Hospitalet i Sierra Leone.

Sierra Leone er et at verdens fattigste lande, med en befolkning på omkring 7. mill. indbyggere. Masanga hospitalet ligger i Tonkolili provinsen i den midt vestlige del af Sierra Leone, med en befolkning på ca. 450.000. mennesker.
Der er i landet kun få øjenklinikker, hvoraf den nærmeste ligger den nordlige Makeni provins. Foruden de lange afstande, er de offentlige transportmuligheder meget ringe. Disse nævnte betingelser betyder, at mange mennesker ikke har og har haft mulighed for at få behandlet deres øjensygdomme.

De seneste undersøgelser viser, at der i hele landet er omkring 70.000 blinde mennesker, i Tonkolili provinsen alene omkring 5000, dertil kommer alle de mange andre øjensygdomme, så som flodblindhed, øjenbetændelse osv. Derfor det store behov for etablering af en øjenklinik i forbindelse med Masanga Hospitalet.

Lions Ishøj indledte derfor for 4½. år siden projekt ”MECC” Masanga Eye Care Clinic og fik sammen med Distrikt A, samlet så mange penge ind til projektet, at vi kunne påbegynde byggeriet, af den bygning hvori klinikken skulle etableres. Samtidig med at byggeriet tog form, måtte vi konstatere, at alting var blevet dyrere end vores tidligere beregninger, og at vi ville komme til at mangle penge, til at kunne færdiggøre hele projektet, herunder uddannelse af klinikkens medarbejdere, diverse udstyr, inkl. forbrugsvarer, og ikke mindst en bil indrettet som en mobil klinik, der kunne køre ud i landet og der behandle potentielle patienter. 

Vi undersøgte derfor hvilke muligheder vi havde, for at komme i forbindelse med andre, b.la. forskellige fonde som økonomisk ville støtte sådan et projekt
Lions har forskellige fonde, som hver især støtter forskellige formål. Til støtte af øjenbehandling, har Lions en fond under LCIF der hedder ”SightFirst”. Vi indledte derfor kontakt med fondens kontaktperson Karen Kilberg tilbage i Maj 2017. Hun var meget positiv og hjælpsom, og foreslog, at vi udarbejdede en ansøgning, iflg. den vejledning der findes på nettet, under Lions International SightFirst.

Det skulle imidlertid vise sig, at vi efterfølgende vores første anmodning, blev stillet mange specifikke spørgsmål, dels om landet, befolkningen, diverse sygdomme af forskellig art, hvordan man ville behandle patienterne, hvilket udstyr man ville anvende, osv. Mange af de spørgsmål vi blev stillet, havde ikke tidligere været undersøgt i Sierra Leone, hvilket betød at medarbejderne på Masanga hospitalet, måtte indlede større og nogle meget tidskrævende undersøgelser for at kunne besvare de stillede spørgsmål. I perioden fra Maj 2017 til den 18. august 2019, datoen hvor vores sidste anmodning blev godkendt, havde vi revideret og sendt tre ansøgninger, samt foretaget et utal af telefonsamtaler. På et tidspunkt i Maj 2018 sagde hospitalet fra, de syntes de forsømte så meget andet og kunne ikke bruge mere tid på denne anmodning.
Vi syntes til gængæld vi nu var nået så langt, og ikke kunne forestille os, at vi ville blive stillet flere spørgsmål. Vi overtalte derfor Masanga hospitalets medarbejdere til at udarbejde en sidste svarmail, hvilket skulle vise sig, at blive den sidste og den der endelig blev godkendt.

En lang sej historie, men et godt eksempel på, at energi og ikke mindst tålmodighed, lønner sig. Samtidig illustrerer forløbet tydeligt, at Lions fonde ikke bare udbetaler penge, uden at have gjort signe grundige undersøgelser forinden, -tak for det Lions.
Det flotte beløb, skal stort set dække alle klinikkens omkostningerne i de kommende 3. år, dels til møbler og indretning af bygningen, til uddannelse af de 5. medarbejdere der skal betjene øjenklinikken, dernæst, skal der indkøbes udstyr og forbrugsvarer til klinikken, og endelig skal der bruges et pænt stort beløb til den mobile øjenklinik.

Masanga udvalget har efter at have modtaget godkendelsen fra LCIF, afholdt møde og etableret MECC Styregruppe i henhold til de betingelser og krav LCIF har meddelt os, i forbindelse med godkendelsen af ansøgningen. 

Følg Lions