Hjem - Lions Ishøj

Menu

Om Lions

Fakta om Lions Ishøj

LIONS Ishøj - en del af en verdensomspændende bevægelse

LIONS Ishøj blev chartret 26. november 1971 med LIONS Hellerup som moderklub. Klubben er det lokale led i en verdensomspændende humanitær bevægelse med ca. 1,4 mio. medlemmer. LIONS Ishøjs baggrund og formål er nærmere beskrevet nedenfor.

Vi er i dag 19 medlemmer i LIONS Ishøj. Fremadrettet har vi ikke noget imod at blive flere - yngre personer skal være yderst velkommen.

Vores fornemste opgave er at indsamle penge ved forskellige aktiviteter, som skal bruges til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Pengene til vore donationer er i de senere år rejst fortrinsvis ved klubbens  store, årlige aktivitet: Vestegnens Kræmmermarked.

Vi er alle travle og engagerede folk, så vi er optaget af, at det ud over at tjene et humanitært formål samtidigt skal være både sjovt, lærerigt og berigende at være med i LIONS Ishøj.

Forberedelse af/til aktiviteterne fortrinsvis sker i udvalgene således, at klubmøderne kan bruges til mere overordnede opgaver, diskussioner og til eventuelt andre aktiviteter, som kan berige fællesskabet.


 

Følg Lions